depositphotos_78129624-stock-photo-business-people-collaboration-team-concept

Pályázati lehetőség új KEOR-okra!

Legyen egy ütőképes csapat tagja!

Pályázzon a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont Vizsgáztatói/Szakértői/Jegyzői névjegyzékébe!

A Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont 7 új KEOR-ral szándékozik bővíteni a korábban sikerrel akkreditált 15 KEOR-t.

Mind az új KEOR-ok, mind a régiek vonatkozásában keressük a vizsgáztatásban részt venni kívánó személyeket!!

 

Jelentkezés Vizsgáztatói/Szakértői névjegyzékbe

Jelentkezés Jegyzői névjegyzékbe

 

Az alábbi elérhetőségeken pedig vizsgahelyszínek jelentkezését várjuk:

 

Babodi Gyöngyi, titkárságvezető

Tel.: +3630185957

E-mail: gyongyi.babodi@balatonivizsga.hu

 

További részleteket a pályázati felhívásban találja: Pályázati felhívások

 

 

 

 

19197893

Belső képzésünkről

2022. augusztus végén indította el vizsgaközpontunk a belső képzését. Ahhoz, hogy szakértőink, vizsgáztatóink és jegyzőink a vizsgáztatási eljárásainkban részt vehessen, illetve névjegyzékünkbe felvételt nyerjenek – a jogszabályi előírásoknak megfelelően a vizsgaközpont által szervezett belső képzésen való részvétel szükséges.

Vizsgaközpontunk szabályzata szerint a más vizsgaközpontnál sikeresen teljesített belső képzések is elfogadhatók. Amennyiben a hozzánk pályázó vizsgáztató, szakértő vagy jegyző részt vett a Baranya Megyei Független Vizsgaközpont, a Nagykanizsai Szakmai Vizsgaközpont, a Kaposvári Vizsgaközpont vagy a Veszprémi Vizsgaközpont hasonló képzésén, és azt sikerrel teljesítette, az ott kapott igazolást, tanúsítványt vizsgaközpontunk elfogadja. Más akkreditált vizsgaközpontok által szervezett képzések esetén Vizsgaközpontunk külön eljárás keretében vizsgálja meg a szerzett igazolás megfeleltethetőségét.

A hozzánk pályázók több, mint 90%-a sikerrel teljesítette már az előírtakat. Köszönjük együttműködésüket, gratulálunk nekik!

Kérjük azokat a szakértőket és vizsgáztatókat, akik még nem teljesítették belső képzésünket vagy nem igazolták, hogy hasonló tárgyú képzést más vizsgaközpontnál elvégeztek, mielőbb keressék meg vizsgaközpontunkat.

 

Kiemelt borítókép: Designed by vectorjuice / Freepik

istockphoto-1298294939-170667a

Új KEOR-ok akkreditálása ! Új lehetőség a csatlakozásra!

Vizsgaközpontunk megalakulásakor célul tűztük ki, hogy 22 KEOR tekintetében megszerezzük a személytanúsító szervezetre vonatkozó akkreditálást. 2022. július 14-én 15 KEOR-t akkreditáltunk, a fennmaradó 7 KEOR tekintetében pedig most szeretnénk lefolytatni az akkreditációs eljárást.

Ahhoz, hogy egy-egy KEOR-t sikerrel akkreditálhassunk, az adott képzési területhez tartozó valamennyi szakma és szakképesítés tekintetében biztosítanunk kell a vizsgáztatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételeket.

Ehhez várjuk olyan szakemberek és partnerek jelentkezését, akik szívesen részt vennének feladatkészítő vagy véleményező szakértőként, vizsgabizottsági tagként (felügyelőként, mérőként, értékelőként), jegyzőként a vizsgáztatási folyamatban, vagy együttműködő partnerként szívesen biztosítanának egy-egy vizsgahelyszínt, a vizsgához szükséges tárgyi feltételeket.

Amennyiben szeretne csatlakozni a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont valamely névjegyzékéhez, megújult honlapunkon már elektronikus jelentkezéssel is megteheti ezt: https://balatonivizsga.hu/jelentkezes-2/

A korábban akkreditált, és az akkreditálni kívánt új KEOR-okhoz tartozó szakmák és szakképesítések listája, amelyekben továbbra is várjuk a vizsgàztatók és a szakértők jelentkezését.

 

workspace-workplace-partnership-office

Somogy megyei partnerkapcsolatok kiépítése

Vizsgaközpontunk arra törekszik, hogy Somogy megye területén, de akár a megye határain túl is, valamennyi kamarával, gazdasági szereplővel, egyéb állami, önkormányzati szervvel együttműködve színvonalas szolgáltatást nyújtsunk, kiszolgáljuk a gazdasági szereplők vizsgáztatással kapcsolatos igényeit.

Ezen célkitűzésünk megvalósítása érdekében az elmúlt hetekben egyeztetéseket folytattunk a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságával, a Somogy Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztályvezetőjével, de felkerestük a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos Szakképzési és Szaktanácsadási Igazgatóságát is.

Az egyeztetéseken olyan együttműködés kialakítására törekedtünk, mellyel lehetőséget adhatunk a gazdasági szereplőknek a vizsgáztatási folyamatokba történő bekapcsolódásra, vizsgabizottsági tagként, feladatkészítő vagy véleményező szakértőként, illetve vizsgahelyszínként. Továbbá piacképes kimeneti követelményeket szeretnénk kialakítani, melyhez szintén várjuk a gazdasági folyamatokban ténylegesen részt vevő szakemberek segítségét.

Cooperation_Multiplier-Mindset-Blog

Hirdetmény pályázati kiírás változásáról

Hirdetmény a Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont Vizsgáztatói és Szakértői Névjegyzékbe történő
jelentkezés pályázati felhívás 2022.02.22-én történt változásairól.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy 2022 február 22-én módosítottunk a pályázati kiírásunkon,
több pontban enyhítettünk az elvárt feltételeken. Az új pályázati felhívások elérhetőek a
honlapunkon.

A részünkre korábban megküldött pályázatok értékelése a jelenleg érvényes kiírásnak
megfelelően megtörtént, így e pályázatokat ismételten megküldése szükségtelen.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az újraértékelés eredménye bizonyos esetekben eltérhet a korábbi
megállapításoktól, minden ilyen esetekben értesítjük a pályázat benyújtóját a változtatásokról.

2022.02.22., Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont

logo

Vizsgáztatási lehetőség a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamaránál

A jelenlegi jogszabályi rendelkezések szerint a vizsgabizottság ellenőrzési feladatokat ellátó tagját a szakmai vizsga helyszíne szerint területileg illetékes gazdasági kamara delegálja, delegálás hiányában az akkreditált vizsgaközpont bízza meg a vizsgabizottság ezen tagját is. A Dél-Balatoni Szakmai Vizsgaközpont a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamarával a jogszabályi előírásoknak megfelelően együttműködik.

Pályázati kiírások, pályázati adatlapok megtalálhatók a SKIK honlapján, az alábbi linkeken:

Vizsgafelügyelő:

https://www.skik.hu/vizsgafelugyeloi-tagi-palyazat-293

Ágazati alapvizsga vizsgaelnök:

https://www.skik.hu/orszagos-agazati-alapvizsga-vizsgaelnoki-palyazat-296