02_Egeszsegugy_ikon

Szakma neve: Általános ápoló

Ágazat neve: Egészségügy

Szakmajegyzék száma: 5 0913 03 01

KEOR száma: 0913

Képzés időtartama: 6 év

Választható szakmairányok: –

 

A szakma ismertetése

Egészségügy ágazat 6 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Kiemelkedő lehetőség, hogy az ápoló képzés okleveles technikus képzésként szervezhető meg. A tanulók képzését az iskolával szerződésben álló egyetem koordinálja, így lehetővé válik a középfokú tanulmányok beszámítása a későbbi felsőoktatási tanulmányokba, akár a képzési idő jelentős rövidítése mellett. A képzés megfelel a vonatkozó EU direktíva követelményeinek, így – a középfokú egészségügyi képzések közül egyetlen képzésként – a közösségi jog alapján az EU tagállamaiban automatikusan elfogadott végzettséget ad. Az általános ápoló részt vesz az egészségügyi ellátás során a megelőző, gyógyító, gondozó és rehabilitációs folyamatokban. Munkája során alap- és szakápolási feladatokat végez. Képes felnőtt-, csecsemő- és gyermekápolási feladatokat ellátni, valamint háziorvosi praxisban és az alapellátás más színterein, otthonápolásban, geriátriai és hospice ellátásban, onkológiai ellátásban ápolóként tevékenykedni.

Ajánlott minden fiatal számára, aki érdeklődik a természettudományok iránt, szívesen ismeri meg az emberi test működését, a betegségek jellemzőit, az egészséges életmód elemeit. Az optimális jelentkező jó verbális képességekkel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás, valamint fontosnak tartja a tanulmányokat követő biztos elhelyezkedést.

Kompetenciaelvárás:

Precizitás, állóképesség, szervezőkészség, döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés.

 

A szakképzettséggel rendelkező

 • életkori sajátosságokat szem előtt tartva egyénre szabott ápolást, gondozást végez;
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
 • ápolói, szakápolói beavatkozásokat önállóan végez pl.: kanül behelyezés, injekciózás, vérvétel, speciális fájdalomcsillapítás;
 • a beteg állapotváltozását észleli, speciális betegmegfigyelő eszközöket alkalmaz;
 • a betegek egészségnevelésében, elsődleges ellátásában vesz részt;
 • súlyos, életveszélyes állapotú betegek ápolását végzi, ellátásukban közreműködik;
 • idős, daganatos betegek ápolását végzi, közreműködik a végstádiumú betegek támogatásában;
 • betegoktatást végez és ápolási diagnózisokat állít fel, ápolási folyamatot tervez.

Forrás: Általános ápoló szakma | Szakképzés – IKK

 

 

Szakma neve: Egészségügyi asszisztens

Ágazat neve: Egészségügy

Szakmajegyzék száma: 5 0913 03 02

KEOR száma: 0913

Képzés időtartama: 5 év

 

A szakma ismertetése:

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul.

 

Választható szakmairányok:

 • Audiológiai asszisztens szakmairány: az ép hallásúak és a hallássérültek vizsgálatára;
 • Endoszkópos asszisztens szakmairány: a légző- és emésztőrendszert érintő diagnosztikai eljárások megismerésére és kivitelezésére;
 • Fogászati asszisztens szakmairány: a fogászati kezeléseknél, beavatkozásoknál történő segédkezésre, a fogakat érintő betegségek megelőzésére és kezelésére;
 • Gyógyszertári asszisztens szakmairány: a patikai gyógyszerellátásban való részvételre, a patikában készíthető gyógyszerformák készítésére;
 • Kardiológiai és angiológiai asszisztens szakmairány: a szív- és érrendszert érintő diagnosztikai vizsgálatokra és a terápiás eljárásokra;
 • Klinikai neurofiziológiai asszisztens szakmairány: az idegrendszer működését vizsgáló eljárások megismerésére és kivitelezésére;
 • Perioperatív asszisztens szakmairány: a kisebb-nagyobb műtéti beavatkozások előtti, alatti és utáni feladatok elvégzésére;
 • Radiográfiai asszisztens szakmairány: az emberi testtájak különféle képalkotó vizsgálati módszereinek megismerésére és kivitelezésére készít fel.

 

Az egészségügyi asszisztens a járóbeteg szakrendelőkben, gondozókban, orvos irányítása mellett, önállóan vagy vele együttműködve végzi a munkáját. Elősegíti és biztosítja a betegellátás, gondozás feltételeit, asszisztál a beavatkozásoknál, segédkezik a műszeres és fizikális vizsgálatok végzésében.

A gyógyszertári asszisztens pedig a gyógyszerellátás területén foglalkoztatott egészségügyi szakember, aki a gyógyszerész irányítása mellett vesz részt az ellátásban.

Az egészségügyi asszisztens szakma ajánlott minden olyan fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, valamint érdeklődik a fejlett egészségügyi technológiák iránt.

 

Kompetenciaelvárás:

Precizitás, jó állóképesség, magas fokú szervezőkészség, gyors döntésképesség, kiváló konfliktusmegoldó készség, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés és -megoldás, gyors hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, műszaki érzék.

 

A szakképzettséggel rendelkező

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • előkészíti a rendelőt és a beteget a vizsgálatokra; közreműködik a vizsgálatok és a beavatkozások során, önálló részfeladatokat lát el; betegelőjegyzést, betegirányítást végez;
 • szükség esetén mentőt hív, betegszállítást intéz; a szakrendelőkben lévő műszereket, eszközöket tisztán tartja.

A GYÓGYSZERTÁRI ASSZISZTENS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ

 • segédkezik a laboratóriumi munkafolyamatokban;
 • segíti a gyógyszerész munkáját a gyógyszerkészítés során;
 • önállóan kialakítja a gyógyszerformákat;
 • gyógyszertári ügyviteli és üzemviteli résztevékenységeket végez;
 • részt vesz az áru átvételének előkészítési folyamataiban;
 • gyógyszertári adminisztratív feladatokat végez.

 

Forrás: Egészségügyi asszisztens szakma | Szakképzés – IKK

Szakma neve: Gyakorló ápoló

Ágazat neve: Egészségügy

Szakmajegyzék száma: 5 0913 03 04

KEOR száma: 0913

Képzés időtartama: 5 év

Választható szakmairányok: –

 

A szakma ismertetése:

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Tevékenysége során alapápolást, gondozást végez, illetve asszisztensi feladatokat lát el. Egyénre szabott segítséget nyújt a betegnek és családjának a mozgásban, a pihenésben, a táplálkozásban, a személyi higiénében, a kiválasztási funkciók, illetve a megfelelő testhőmérséklet megtartásában és az oxigénszükséglet biztosításában. Biztonságos ápolási környezetet teremt, az előírásoknak megfelelően kezeli a gyógyszereket, fertőző anyagokat, a mozgást és az ápolást segítő eszközöket, anyagokat, textíliákat, kötszereket, műszereket. Eszközöket készít elő a különböző eszközös és laboratóriumi vizsgálatokhoz, diagnosztikus és terápiás beavatkozásokhoz, kivitelezésükben segítséget nyújt az egészségügyi team tagjainak.

A gyakorló ápoló szakma ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás, emellett jó manualitással rendelkezik.

 

Kompetenciaelvárás:

Precizitás, állóképesség, jó szervezőkészség, gyors döntésképesség, konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, hatékony problémaelemzés és problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, manualitás.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • ápolást, gondozást végez, asszisztensi feladatokat lát el;
 • alapápolási tevékenységet végez a szükségleteknek és életkornak megfelelően;
 • vizsgálatoknál, beavatkozásoknál előkészít és segédkezik;
 • a beteg állapotváltozását észleli, nyomon követi és szükség esetén beavatkozik;
 • képes egyes ápolói beavatkozások önálló elvégzésére pl.: injekciózás, vérvétel, EKG készítés.

 

Forrás: Gyakorló ápoló szakma | Szakképzés – IKK

Szakma neve: Mentőápoló

Ágazat neve: Egészségügy

Szakmajegyzék száma: 5 0913 03 11

KEOR száma: 0913

Képzés időtartama: 5 év

Választható szakmairányok: –

 

A szakma ismertetése:

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. A mentőápoló a sürgősségi betegellátás területén a betegek mentésében és sürgősségi ellátásában vesz részt. A beteg, illetve a sérült megtalálási helyén vagy szállítása közben sürgősségi ellátást végez, közreműködik. Az irányító csoport tagjaként a segélyhívószámon érkező bejelentéseket fogadja és koordinálja.

A mentőápoló szakma ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot és fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és a segítségnyújtás.

 

Kompetenciaelvárás:

Precizitás, jó állóképesség, kiváló szervezőkészség, gyors döntésképesség, hatékony konfliktusmegoldó készség, információgyűjtés, gyakorlatias feladatértelmezés, rendszerező képesség, problémaelemzés, problémamegoldás, hibaelhárítás, intenzív munkavégzés, manualitás.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • a beteg állapotát felméri, osztályozza, állapotváltozását észleli;
 • közreműködik az életveszély elhárításában, a beteg állapotrosszabbodásának megakadályozásában;
 • mentéstechnikai eszközöket alkalmaz, karbantart;
 • betegszállítási, mozgatási technikákat alkalmaz;
 • mentési és betegszállítási szervezési feladatokat lát el;
 • katasztrófahelyzetek, tömeges balesetek felszámolásában közreműködik.

 

Forrás: Mentőápoló szakma | Szakképzés – IKK

Szakma neve: Rehabilitációs terapeuta

Ágazat neve: Egészségügy

Szakmajegyzék száma: 5 0923 03 09

KEOR száma: 0932

Képzés időtartama: 5 év

 

A szakma ismertetése:

Egészségügy ágazat 5 éves képzése, amely érettségi és technikusi szintű szakképzettség megszerzésével zárul. Választható szakmairányok: Gyógymasszőr szakmairány, Fizioterápiás asszisztens szakmairány.

A rehabilitációs terapeuta az egészségügyi ellátó team tagja, részt vesz a közvetlen betegellátásban, de akár önálló vállalkozás keretein belül is tevékenykedhet.

A fizioterápiás asszisztens, együttműködve az egészségügyi személyzet tagjaival, a természetben előforduló, elsősorban fizikai és kémiai energiát igénybe véve, elektroterápiás kezeléseket végez, továbbá felhasználja a víz és a gyógyvizek kedvező hatásait.

A gyógymasszőr részt vesz a betegek rehabilitálásának folyamatában, diagnózis alapján, különböző, meghatározott típusú masszázst végez és felhasználja a víz és a gyógyvizek kedvező hatásait.

A rehabilitációs terapeuta szakma ajánlott minden fiatal számára, aki jó verbális képességgel rendelkezik, könnyen teremt kapcsolatot, szeret embereknek tevékenyen segíteni a testi-lelki-szociális jóllét, az életminőség javításában. Szívesen érint, tapint, masszíroz másokat, fontos számára a mások iránti felelősségvállalás és segítségnyújtás.

 

Választható szakmairányok:

 • Gyógymasszőr
 • Fizioterápiás asszisztens

 

Kompetenciaelvárás:

Kézügyesség, ügyes mozgás (karok, kezek, ujjak fokozott használata), állóképesség, jó fizikum, precizitás, felelősségtudat, önállóság, szorgalom, érzelmi stabilitás, kapcsolatteremtő készség, határozottság, kommunikációs és empatikus készség, tolerancia, csapatmunka.

 

A szakképzettséggel rendelkező:

 • A REHABLITIÁCIÓS TERAPEUTA GYÓGYMASSZŐR SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
  • gyógymasszázst és iszapkezeléseket alkalmaz;
  • különböző hőmérsékletű, kiterjedésű fürdőkkel kezeléseket végez;
  • gyógyvizes ivókúrát alkalmaz.
 • A REHABLITIÁCIÓS TERAPEUTA FIZIOTERÁPIÁS ASSZISZTENS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ
  • a természet energiáival gyógyítást végez (elektroterápia, napfény-fototerápia, termoterápia, hidroterápia, balneoterápia, inhaláció, klímaterápia).

 

Forrás: Rehabilitációs terapeuta szakma | Szakképzés – IKK

Betegkísérő képzés adatai

 

Ágazat megnevezése: Egészségügyi ágazat

Szakképesítés azonosító száma: 09133001

Szakképesítés megnevezése: Betegkísérő

KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés

Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 3

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 3

Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 3

 

Forrás: Betegkísérő – 2021 tanfolyam, képzés (szakkepesites.hu)

Diabetológiai szakápoló és edukátor képzés adatai

 

Ágazat megnevezése: Egészségügyi ágazat

Szakképesítés azonosító száma: 09135005

Szakképesítés megnevezése: Diabetológiai szakápoló és edukátor

KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés

Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5

 

Forrás: Diabetológiai szakápoló és edukátor – 2021 tanfolyam, képzés (szakkepesites.hu)

Felnőtt intenzív szakápoló képzés adatai

 

Ágazat megnevezése: Egészségügyi ágazat

Szakképesítés azonosító száma: 09135003

Szakképesítés megnevezése: Felnőtt intenzív szakápoló

KEOR kód: 0913

Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5

 

Forrás: Felnőtt intenzív szakápoló – 2021 tanfolyam, képzés (szakkepesites.hu)

Gyermek intenzív szakápoló képzés adatai

 

Ágazat megnevezése: Egészségügyi ágazat

Szakképesítés azonosító száma: 09135004

Szakképesítés megnevezése: Gyermek intenzív szakápoló

KEOR kód: 0913

Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5

 

Forrás: Gyermek intenzív szakápoló – 2021 tanfolyam, képzés (szakkepesites.hu)

Hospice szakápoló, palliatív gondozó képzés adatai

 

Ágazat megnevezése: Egészségügyi ágazat

Szakképesítés azonosító száma: 09135006

Szakképesítés megnevezése: Hospice szakápoló, palliatív gondozó

KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznő képzés

Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 5

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 5

Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 5

 

Forrás: Hospice szakápoló, palliatív gondozó – 2021 tanfolyam, képzés (szakkepesites.hu)

 

Műtőssegéd-gipszmester képzés adatai

 

Ágazat megnevezése: Egészségügyi ágazat

Szakképesítés azonosító száma: 09134002

Szakképesítés megnevezése: Műtőssegéd-gipszmester

KEOR kód: 0913 Ápolás és szülésznőképzés

Európai Képesítési Keretrendszer (EKK) szerinti szintje: 4

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKK) szerinti szintje: 4

Digitális Kompetencia Keretrendszer (DKK) szerinti szintje: 4

 

Forrás: Műtőssegéd-gipszmester – 2021 tanfolyam, képzés (szakkepesites.hu)

Szakma/ Szakképesítés száma: 09135009

KEOR száma: 0913

Szakma/ Szakképesítés száma: 09133007

KEOR száma: 0913

Szakma/ Szakképesítés száma: 09134008

KEOR száma: 0913

További aktuális és részletes  információk az Innovatív Képzéstámogató Központ (IKK) oldaláról: